63. Konferencja Naukowa KRYNICA 2017

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017 r.

TEMATYKA CZĘŚCI PROBLEMOWEJ - INNOWACYJNE WYZWANIA TECHNIKI BUDOWLANEJ

 • obiekty budowlane - aspekty środowiskowe i społeczne
 • budynki i energia
 • konstrukcje budowlane
 • przegrody budowlane
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych

 

TEMATYKA CZĘŚCI OGÓLNEJ - PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

 • budownictwo ogólne
 • fizyka budowli
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • konstrukcje betonowe
 • konstrukcje metalowe
 • mechanika konstrukcji i materiałów
 • geotechnika
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria komunikacyjna

BIURO KONFERENCJI

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
e-mail: krynica2017@itb.pl
tel. (22) 57 96 132; (22) 57 96 279; (22) 57 96 378
fax (22) 57 96 479
www.krynica2017.itb.pl