Aktualności

W dniach 20-21 marca 2017 r. w siedzibie ITB odbyło się spotkanie Grup roboczych oraz Komitetu zarządzającego Akcji COST TU1405
W dniach 20-21 marca 2017 r. w siedzibie ITB odbyło się spotkanie Grup roboczych oraz Komitetu zarządzającego Akcji COST TU1405 „European network for shallow geothermal energy applications in buildings and infrastructures (GABI)” zajmującej się tematyką wykorzystania płytkiej energii geotermalnej, jako rozwiązania alternatywnego dla źródeł konwencjonalnych.
Konieczność zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia obiektów budowlanych sprawia, że rozwiązania tego typu są atrakcyjne zarówno w skali makroekonomicznej kraju, jak i perspektywy pojedynczych inwestorów. Dodatkowo, zintegrowanie systemów wymienników ciepła z elementami posadowienia obiektów budowlanych stanowi kolejny krok w dążeniu do zrównoważonego budownictwa, ograniczając wykorzystanie materiałów oraz kosztów instalacji w trakcie realizacji nowych obiektów.
więcej >
Udział ITB w Konferencji Pożarowej w Dubaju "2017 Middle East Conference - Getting-It-Right: Tools and Strategies to Improve Fire Protection Engineering on Projects"
W dniach 19-23 marca 2017 r. w Dubaju odbędzie się konferencja pt: "2017 Middle East Conference - Getting-It-Right: Tools and Strategies to Improve Fire Protection Engineering on Projects". Przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej będą prezentować referat pt: "Corridor Compartmentation in High-Rise
Buildings Using Air Barriers as a Part of Fire Ventilation System".
więcej >
Spotkanie COST TU1405 w siedzibie ITB w dniach 20-21 marca 2017
W ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych odbędzie się w dniach 20-21 marca 2017 r. spotkanie grupy roboczej w siedzibie głównej ITB. Działania w ramach Akcji COST TU1405 mają na celu wzajemne wsparcie w prowadzeniu badań, wymianę doświadczeń oraz docelowo harmonizację zasad projektowania i realizacji systemów opartych na wykorzystaniu płytkiej energii geotermalnej.
Akcja COST TU1405, została zainicjowana na skutek działań grupy roboczej powołanej przez Europejską Platformę Instytutów Geotechnicznych (ELGIP), której członkiem jest Instytut Techniki Budowlanej (ITB) wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym (PIG-PIB) w ramach Warszawskiej Grupy Laboratoriów Geotechnicznych (WGLG).

więcej >
Artykuł Dyrektora ITB M. M. Kruka w "Archives of Civil Engineering"
Zapraszamy do lektury artykułu Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej Marcina M. Kruka pt.: "STRATEGY OF RESEARCH INSTITUTES INCONSTRUCTION IN SHAPING THE RESEARCH AREA". Model koncepcyjny przedstawiony w artykule może być stosowany jako propozycja zbudowania innowacyjnego mechanizmu działania w celu utworzenia własnego systemu zarządzania opartego na efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych, podejmowanych w sposób skoordynowany i prowadzących do osiągnięcia ustalonych wcześniej celów. Aktywność instytutów badawczych jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w projekty budowlane, co przekłada się na mechanizmy rynkowe, takie jak innowacje i konkurencyjność.
więcej >
Seminarium ITB na Targach BUDMA 2017
W dniu 9 lutego br. podczas targów BUDMA 2017 odbyło się seminarium zorganizowane przez Instytut Techniki Budowlanej pt: "Nowe Krajowe regulacje -1 stycznia 2017 r" (w sali niebieskiej w paw. nr 3 MTP).

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do współpracy.
więcej >
Patronat merytoryczny ITB nad "MONTERIADA 2017"
Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Merytorycznym pokazy profesjonalnej instalacji okien, drzwi, bram i osłon okiennych "MONTERIADA 2017", które odbędą się w dniach 7-10 lutego br. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA. Stoisko "MONTERIADY" znajdzie się w hali nr 5 na stanowisku nr 1. Organizatorem wydarzenia jest Związek Polskie Okna i Drzwi.
więcej >
Stoisko ITB na Targach BAU 2017
21 stycznia 2017 roku zakończyły się Światowe Targi Architektury, Materiałów i Systemów Budowlanych BAU 2017 w Monachium. Instytut Techniki Budowlanej uczestniczył w nich w ramach własnego stoiska (nr 120B w hali C4).
To największe wydarzenie branżowe w Europie i jedno z największych na świecie trwało 6 dni (16-21 styczeń 2017 r.).
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i za zainteresowanie ofertą Instytutu.
Zapraszamy do współpracy.
więcej >
Otwarcie nowego stanowiska badawczego w Zakładzie Badań Ogniowych
W dniu 24 stycznia 2017 r. w Zakładzie Badań Ogniowych otwarto i uruchomiono nowe stanowisko badawcze do badania systemów różnicowania ciśnień.
Stanowisko badawcze dla urządzeń i zestawów urządzeń służących różnicowaniu ciśnienia powstało we współpracy Instytutu Techniki Budowlanej i Politechniki Warszawskiej.
więcej >
63. Konferencja Naukowa KRYNICA 2017
Zapraszamy na 63. Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbędzie się w terminie 17-22 września 2017 roku w Krynicy Zdroju. Więcej informacji pod adresem: www.krynica2017.itb.pl
więcej >
Patronat ITB nad kampanią edukacyjną "DOBRY MONTAŹ"
Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Merytorycznym Kampanię Edukacyjną "DOBRY MONTAŻ" organizowaną przez Związek Polskie Okna i Drzwi.
Więcej informacji pod adresem: http://dobrymontaz.com/.
więcej >