Aktualności

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD’2018 - problemy materiałowe w inżynierii lądowej
W dniach 25 – 27 czerwca 2018 w Krakowie odbędzie się konferencja MATBUD’2018 - 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering. To cykliczne wydarzenie organizowane jest od 1996 roku przez Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
więcej >
Nowości wydawnicze ITB
Ukazały się następujące nowe publikacje:
- Piekarczuk Artur "Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych". Seria: Prace Naukowe. Monografie
- Lenartowicz Radosław "Instalacje elektryczne na terenie budowy". Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
więcej >
Instytut Techniki Budowlanej Honorowym Patronem Konferencji „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”
Instytut Techniki Budowlanej został Honorowym Patronem XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, która odbyła się w dniach 9-11 maja 2018 r. w Cedzynie k. Kielc.
więcej >
ITB Patronem Honorowym Konferencji MIŚ
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Honorowym II Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi dla Inżynierii Środowiska, która odbędzie się w dn. 17-18 maja br. na Politechnice Warszawskiej.
Organizatorem wydarzenia jest Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

więcej >
Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży?
W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyła się XXXII Konferencja Techniczna pt. "Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży?". Instytut Techniki Budowlanej przygotował wykłady poświęcone następującym tematom:
- Aspekty wytrzymałości ścian działowych,
- Wytyczne do projektowania całoszklanych ścian działowych,
- Izolacyjność akustyczna przeszklonych ścian działowych.
więcej >
Złoty Top Builder dla prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza
Redakcja miesięcznika Builder oraz Rada Naukowa Buildera uhonorowała Pana prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza za osiągnięcia naukowe w zakresie badań konstrukcji budowlanych i propagowanie idei budownictwa innowacyjnego i zrównoważonego statuetką Złotego Top Buildera.
więcej >
ITB Patronem Honorowym VI Kongresu Infrastruktury Polskiej
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Honorowym VI Kongresu Infrastruktury Polskiej, który odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz serwis internetowy rynekinfrastruktury.pl.

więcej >
Nowości wydawnicze ITB
Ukazały się następujące nowe publikacje:
- Stanisław Zakrzewski, Przemysław Więch "Zbrojenie konstrukcji żelbetowych".
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 6,
- Radosław Lenartowicz "Linie kablowe niskiego i średniego napięcia".
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część D, zeszyt 4.
więcej >
Beton wyrobem budowlanym / Certyfikacja Betonu Towarowego / Szkolenie
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz rozporządzeniem w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) beton towarowy znalazł się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.
Sporządzenie krajowej deklaracji i oznakowanie znakiem budowlanym jest możliwe od 1 stycznia 2018 r. i staje się obowiązkowe od 1 lipca 2018 r.
więcej >
Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITB
Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITB odbyło się w dniu 8 lutego 2018 roku w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
więcej >