Aktualności

18-19 maja b.r. - szkolenia dotyczące odbiorów lokali mieszkalnych, usługowych oraz elewacji
Serdecznie zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w dniach 18 i 19 maja b.r. w siedzibie ITB przy ul. Filtrowej 1.
18.05 - "Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót".
19.05 - "Odbiory elewacji w świetle obowiązujących norm i warunków technicznych".
więcej >
Pierwsze posiedzenie Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie
Partnerstwo w składzie: Związek Zawodowy Budowlani (Lider), Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (Partner), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Partner), Instytut Techniki Budowlanej (Partner) rozpoczęło od marca 2017 r. realizację projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie”. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II ‘Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji’, Działanie 2.12 ‘Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych’ i finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
więcej >
ITB patronem Konferenci "Akustyka Budynku. Case Study"
Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Konferencję "Akustyka Budynku. Case Study", która odbędzie się dnia 25 kwietnia br. w hotelu Bellotto w Warszawie.
Organizatorem wydarzenia jest Murator Plus.
Więcej szczegółów pod adresem: http://www.muratorplus.pl/biznes/konferencja-akustyka-budynku-case-study/.

więcej >
63. Konferencja Naukowa KRYNICA 2017
Zapraszamy na 63. Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbędzie się w terminie 17-22 września 2017 roku w Krynicy Zdroju. Więcej informacji pod adresem: www.krynica2017.itb.pl
więcej >
Nowości w ofercie wydawniczej Instytutu
Ukazał się nowy zeszyt w serii Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej pt. Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnienia miejsc newralgicznych autorstwa B. Francke.
więcej >
Udział ITB w Konferencji Pożarowej w Dubaju
W dniach 20-23.03.2017 pracownicy ITB: mgr Karolina Pastuszka (Zakład Certyfikacji), dr inż. Grzegorz Krajewski i dr. inż. Wojciech Węgrzyński (Zakład Badań Ogniowych) reprezentowali Instytut Techniki Budowlanej podczas pierwszej międzynarodowej konferencji i wystawy SFPE Middle East 2017 - Getting It Right. Wydarzenie było poświęcone gorącej tematyce bezpieczeństwa pożarowego obiektów wysokich.
Konferencja zgromadziła około 100 uczestników - zarówno przedstawicieli lokalnych, konsultantów międzynarodowych biur, przedstawicieli przemysłu oraz jednostek badawczych i certyfikujących. Wśród nich Instytut wyróżniał szeroki zakres akredytacji w obszarze badań i certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, który potwierdziło UAE Civil Defense.

więcej >
W dniach 20-21 marca 2017 r. w siedzibie ITB odbyło się spotkanie Grup roboczych oraz Komitetu zarządzającego Akcji COST TU1405
W dniach 20-21 marca 2017 r. w siedzibie ITB odbyło się spotkanie Grup roboczych oraz Komitetu zarządzającego Akcji COST TU1405 „European network for shallow geothermal energy applications in buildings and infrastructures (GABI)” zajmującej się tematyką wykorzystania płytkiej energii geotermalnej, jako rozwiązania alternatywnego dla źródeł konwencjonalnych.
Konieczność zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia obiektów budowlanych sprawia, że rozwiązania tego typu są atrakcyjne zarówno w skali makroekonomicznej kraju, jak i perspektywy pojedynczych inwestorów. Dodatkowo, zintegrowanie systemów wymienników ciepła z elementami posadowienia obiektów budowlanych stanowi kolejny krok w dążeniu do zrównoważonego budownictwa, ograniczając wykorzystanie materiałów oraz kosztów instalacji w trakcie realizacji nowych obiektów.
więcej >
Artykuł Dyrektora ITB M. M. Kruka w "Archives of Civil Engineering"
Zapraszamy do lektury artykułu Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej Marcina M. Kruka pt.: "STRATEGY OF RESEARCH INSTITUTES INCONSTRUCTION IN SHAPING THE RESEARCH AREA". Model koncepcyjny przedstawiony w artykule może być stosowany jako propozycja zbudowania innowacyjnego mechanizmu działania w celu utworzenia własnego systemu zarządzania opartego na efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych, podejmowanych w sposób skoordynowany i prowadzących do osiągnięcia ustalonych wcześniej celów. Aktywność instytutów badawczych jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w projekty budowlane, co przekłada się na mechanizmy rynkowe, takie jak innowacje i konkurencyjność.
więcej >
Seminarium ITB na Targach BUDMA 2017
W dniu 9 lutego br. podczas targów BUDMA 2017 odbyło się seminarium zorganizowane przez Instytut Techniki Budowlanej pt: "Nowe Krajowe regulacje -1 stycznia 2017 r" (w sali niebieskiej w paw. nr 3 MTP).

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do współpracy.
więcej >
Patronat merytoryczny ITB nad "MONTERIADA 2017"
Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Merytorycznym pokazy profesjonalnej instalacji okien, drzwi, bram i osłon okiennych "MONTERIADA 2017", które odbędą się w dniach 7-10 lutego br. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA. Stoisko "MONTERIADY" znajdzie się w hali nr 5 na stanowisku nr 1. Organizatorem wydarzenia jest Związek Polskie Okna i Drzwi.
więcej >