Aktualności

Instytut Techniki Budowlanej został współorganizatorem Obchodów Dnia Budowlanych w 2018 roku
Centralne Obchody Dnia Budowlanych odbędą się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 13:00 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 stycznia 24).
więcej >
Warsztaty ITB i PSK na EUROCORR 2018
Instytut Techniki Budowlanej, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym, został organizatorem warsztatów pt. "The perspectives on sustainable building and products - challenges and opportunities", które odbędą się 12 września 2018 r. w Krakowie, podczas Europejskiego Kongresu EUROCORR 2018.
więcej >
Konferencja Dni Betonu 2018
W dniach 8-10 października 2018 r. w Wiśle odbędą się Jubileuszowe X DNI BETONU organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.
więcej >
64. Konferencja Naukowa KRYNICA 2018
W dniach 16-20 września 2018 r. w Krynicy Zdroju odbędzie się 64. Konferencja Naukowa KRYNICA 2018. Część problemowa: "Inżynieria kolejowa - szanse i wyzwania".
więcej >
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2018
W dniach 11-13 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2018 organizowana przez Politechnikę Krakowską.
więcej >
Konferencja naukowo-techniczna BUDOWNICTWO DREWNIANE – TRENDY I WYZWANIA
W dniu 16 października 2018 r. w Poznaniu odbędzie się Konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo drewniane – trendy i wyzwania” organizowana przez Instytut Technologii Drewna.
więcej >
ITB Patronem Merytorycznym III Międzynarodowego Forum Stolarki
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Merytorycznym III Międzynarodowego Forum Stolarki, które odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2018 r. w Mszczonowie. Organizatorem wydarzenia jest STOLARKA VIP.
więcej >
Nowości wydawnicze ITB
Ukazały się nowe publikacje:
- Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki: Kopyłow Ołeksij, Sieczkowski Jan, Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych,
- Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 1: Łukasik Stanisław, Roboty ziemne,
- Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 3: Sokalska Anna, Ściślewski Zbigniew, Suchan Marian, Możaryn Teresa, Nowacki Andrzej, Posadzki mineralne i żywiczne
więcej >
OFERTA SZKOLENIOWA ITB
Zapraszamy na szkolenia adresowane m.in. do producentów cementu, betonu i prefabrykatów betonowych, domieszek do betonu; laboratoriów budowlano-drogowych; przedsiębiorstw budownictwa inżynieryjnego; generalnych wykonawców.
więcej >
Powołanie Profesora Leonarda Runkiewicza na członka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się czwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds.Kompetencji w Budownictwie, działającej w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie”, realizowanego od marca 2017 r.
Na posiedzeniu m.in. wręczone zostały przez Sekretarza Stanu Ministra Infrastruktury i Rozwoju: Artura Sobonia, Z-cę Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: Zbigniewa Wojciechowskiego, Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP: Rafała Kamińskiego akty powołania na członków Sektorowej Rady ds.Kompetencji w Budownictwie.
Instytut Techniki Budowlanej reprezentuje w Radzie prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, który otrzymał oficjalną nominację na członka Rady.
więcej >