Aktualności

Kategoria A dla Instytutu Techniki Budowlanej
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).
Instytut Techniki Budowlanej uzyskał zatwierdzenie do przyznania kategorii naukowej A.
więcej >
Posiedzenie organizacji EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification)
W dniach 10-12 października br. Instytut Techniki Budowlanej gościł blisko 80 członków EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification) na corocznym posiedzeniu organizacji. Instytut reprezentowali mgr inż. Marek Łukomski i dr Andrzej Borowy. Na posiedzeniu plenarnym główne obszary działalności Instytutu przedstawił dr inż. Krzysztof Kuczyński, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji. Dnia 13 października br. zorganizowano wizytę w Oddziale Mazowieckim ITB w Pionkach, gdzie zaprezentowano potencjał badawczy Laboratorium Badań Ogniowych.
więcej >
63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB
Instytut Techniki Budowlanej był organizatorem 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbyła się w Krynicy, w dniach 17-22 września 2017 r. W konferencji wzięło udział ponad 250 osób, a wśród gości specjalnych byli: Anita Oleksiak - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Roman Sobczak – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Patronat Honorowy nad konferencją sprawowali: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polska Izba inżynierów Budownictwa.
więcej >
Nowości w ofercie wydawniczej Instytutu
Ukazały się następujące nowe publikacje ITB:
- Monografia dr. Andrzeja Obmińskiego pt. "Azbest w budownictwie"
oraz z serii Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
- "Konstrukcje betonowe i żelbetowe" autorstwa prof. dr. hab. inż. L. Runkiewicza
i mgr. inż. J. Sieczkowskiego
- "Lekkie ściany działowe" autorstwa dr. inż. A. Piekarczuka
więcej >
ITB Organizacją Partnerską Konferencji EKOLOGIA A BUDOWNICTWO
Instytut Techniki Budowlanej został Organizacją Partnerską XXIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej EKOLOGIA A BUDOWNICTWO. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 października 2017 r. w Hotelu "Dębowiec" w Bielsku Białej.
więcej >
Instytut partnerem konferencji "Prefabrykaty betonowe i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie"
Instytut Techniki Budowlanej został partnerem V Konferencji Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. "Prefabrykaty betonowe i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie". Spotkanie, będące wznowieniem cyklu "Konferencji Zegrzyńskich" poświęconych zagadnieniom prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego, odbędzie się w dniach 10 - 11 października 2017 roku w Serocku k/Warszawy.
więcej >
Konferencja "Termomodernizacja" objęta Patronatem Instytutu Techniki Budowlanej
Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Konferencję "Termomodernizacja", która odbędzie się dnia 27 września br. w hotelu Bellotto, ul. Senatorska 13/15 w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Murator Plus.
więcej >
Kampania Edukacyjna "Dobry Montaż" Związku POiD objęta Patronatem Merytorycznym ITB
Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Merytorycznym Kampanię Edukacyjną "DOBRY MONTAŻ" organizowaną przez Związek Polskie Okna i Drzwi.
więcej >
ITB Organizacją Partnerską II Międzynarodowego Forum Stolarki
Instytut Techniki Budowlanej został Organizacją Partnerską II Międzynarodowego Forum Stolarki, które odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia br. w Zegrzu koło Warszawy. Organizatorem wydarzenia jest Stolarka VIP Sp. z o.o.

więcej >
Ruszyła IX edycja konkursu INNOWATOR MAZOWSZA pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika
Informujemy, że ruszyła IX edycja konkursu INNOWATOR MAZOWSZA pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika.

Konkurs skierowany jest do mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe oraz młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.
więcej >