Artykuł Dyrektora ITB M. M. Kruka w "Archives of Civil Engineering"

Zapraszamy do lektury artykułu Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej Marcina M. Kruka pt.: "STRATEGY OF RESEARCH INSTITUTES INCONSTRUCTION IN SHAPING THE RESEARCH AREA".  Model koncepcyjny przedstawiony w artykule może być stosowany jako propozycja zbudowania innowacyjnego mechanizmu działania w celu utworzenia własnego systemu zarządzania opartego na efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych, podejmowanych w sposób skoordynowany i prowadzących do osiągnięcia ustalonych wcześniej celów. Aktywność instytutów badawczych jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w projekty budowlane, co przekłada się na mechanizmy rynkowe, takie  jak innowacje i konkurencyjność.