Beton wyrobem budowlanym / Certyfikacja Betonu Towarowego / Szkolenie

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz rozporządzeniem w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) beton towarowy znalazł się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Sporządzenie krajowej deklaracji i oznakowanie znakiem budowlanym jest możliwe od 1 stycznia 2018 r. i staje się obowiązkowe od 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem beton do zastosowań konstrukcyjnych podlega krajowemu systemowi 2+, który wymaga od Producenta m.in. posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Posiadając certyfikat Producent może wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym B.

Instytut Techniki Budowlanej, mający wieloletnie doświadczenie oraz będący jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji betonu towarowego oferuje prowadzenie certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji i nadzoru nad certyfikatem.


ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
"ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO WG PN-EN 206+A1:2016-12 / CERTYFIKACJA BETONU TOWAROWEGO"


 • Warunki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz wymagania prawne w zakresie oznakowania CE i B
 • Norma PN-EN 206:
  - podstawowe definicje 
  - składniki
  - klasy ekspozycji
  - podstawowe parametry i klasyfikacje
  - współczynnik k
  - właściwości równoważne
 • Dowody dostawy betonu towarowego
 • Ocena zgodności
 • Karty kontrolne Shewharta
 • Laboratoria badawcze – podstawowe wymagania
 • Zakładowa Kontrola Produkcji – wymagania wg PN-EN 206
 • Certyfikacja betonu towarowego
 • Zasady przygotowania dokumentacji ZKP - ćwiczenia

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 marca 2018 r. w sali konferencyjnej na parterze w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.

Czas trwania zajęć: 1. dnia od godz. 10.30 do 16.00, 2. dnia od godz. 9.30 do ok. 15.30.

Szczegółowy program zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem organizacji szkolenia.