Beton wyrobem budowlanym / Certyfikacja Betonu Towarowego / Szkolenie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, beton towarowy zostaje objęty obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz podlega krajowym systemom oceny i weryfikacji stałości właściwości. Zapraszamy Państwa na szkolenie obejmujące omówienie najważniejszych punktów normy PN-EN 206, zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, prowadzenia ZKP  i certyfikacji betonu. W ramach szkolenia zostaną także przeprowadzone ćwiczenia obejmujące sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy produkcji betonu towarowego, weryfikowanej przez audytorów w procesie certyfikacji ZKP. 


Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej na parterze w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wynosi 780,00 PLN od osoby (usługa zwolniona z podatku VAT) i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych , materiały szkoleniowe, lunch, kawę i herbatę w czasie przerw (bez kosztów zakwaterowania).


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem szkolenia pod linkiem http://www.itb.pl/zakladowa-kontrola-produkcji-betonu-towarowego-wg-pn-en-206-a1-2016-12.html