Bezpłatne seminarium "OCENA ROZKŁADU TEMPERATURY W PIONOWYCH ELEMENTACH STALOWYCH PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU POŻARU LOKALNEGO - WALORYZACJA (LOCAFIplus)"

Instytut Techniki Budowlanej serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium "OCENA ROZKŁADU TEMPERATURY W PIONOWYCH ELEMENTACH STALOWYCH PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU POŻARU LOKALNEGO - WALORYZACJA (LOCAFIplus)" organizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, które odbędzie się 27 listopada br., w godz. 10:00-15:00, w Centrum Konferencyjnym budynku "FOCUS" (ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, http://www.budynekfocus.com/pl).

 
Seminarium adresowane jest do środowisk naukowych, projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służb Państwowej Straży Pożarnej uczestniczących w odbiorach budynków. Seminarium poświęcone będzie prezentacji innowacyjnej metody projektowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego z uwagi na odporność ogniową.

Prezentacja tej koncepcji projektowania będzie obejmowała:
  • przegląd dostępnych danych doświadczalnych dotyczących zachowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego w badaniach ogniowych w dużej skali,
  • wyjaśnienie podstaw teoretycznych uproszczonego modelu projektowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego,
  • opis założeń i metody szacowania odporności ogniowej słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego,
  • demonstrację oprogramowania wspomagającego projektowanie słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego z uwagi na odporność ogniową.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą, faksem lub e-mailem do dnia 16 listopada 2018 r. Kartę zgłoszenia znajdą Państwo w załączeniu.
 
UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
 

Adres Sekretariatu Organizacyjnego:

Dział Marketingu
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: (22) 5796139, faks: (22) 5796479
e-mail: m.zakrzewska@itb.pl