DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ

Witaj w serwisie ITB: Dokumenty Unii Europejskiej.


Instytut Techniki Budowlanej, uczestnicząc w pracach instytucji i organizacji wchodzących w skład struktur Unii Europejskiej, bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem rynku wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia nr 305/2011 (Construction Products Regulation – CPR), zastępującego dyrektywę 89/106/EWG.


Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. zasady wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych i ich oznakowania CE nakładają nowe obowiązki na uczestników rynku wyrobów budowlanych. Zmiany dotyczą nie tylko producentów wyrobów lecz także importerów i dystrybutorów. Nowym narzędziem  komunikowania informacji o cechach technicznych produkowanych i sprzedawanych wyrobów staje się deklaracja właściwości użytkowych.


Podstawowe wskazówki dotyczące nowych zasad wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych w systemie europejskim oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne na stronie głównej www.itb.pl.


Bieżące działania ekspertów ITB na forum UE obejmują uczestniczenie w pracach Stałego Komitetu Budownictwa i jego grup roboczych, w którym przedstawiciele państw członkowskich UE pełnią rolę doradczą w stosunku do służb Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku wyrobów budowlanych. Nowe regulacje rozporządzenia nr 305/2011 wymagają opracowania aktów delegowanych i dają upoważnienie do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego i pierwszych doświadczeń ze stosowania CPR.


Eksperci ITB biorą również udział w opracowywaniu zharmonizowanych z rozporządzeniem nr 305/2011 specyfikacji technicznych na forum Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN oraz Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA.


W zakresie procedur oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zadeklarowanych przez producenta, wymaganych do oznakowania CE wyrobów budowlanych eksperci ITB uczestniczą w pracach Grupy Jednostek Notyfikowanych GNB oraz organie koordynującym ich działalność czyli Grupie Doradczej AG GNB.


Ustalenia podejmowane przez wszystkie wymienione instytucje mają istotne znaczenie dla krajowego przemysłu wyrobów budowlanych, projektantów, wykonawców oraz inwestorów. Liczymy, że nasz serwis zapewniając wszystkim uczestnikom rynku budowlanego dostęp do aktualnych informacji i dokumentów UE dotyczących budownictwa stanie się forum dyskusji krajowych środowisk budowlanych, pozwalającym aby rozwiązania przyjmowane na poziomie UE mogły uwzględniać stanowisko krajowego środowiska budowlanego.


Oczekujemy na opinie dotyczące publikowanych projektów dokumentów europejskich. Uwagi prosimy przesyłać na adres eu@itb.pl.