Instytut Techniki Budowlanej Honorowym Patronem Konferencji „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”

Instytut Techniki Budowlanej został Honorowym Patronem XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, która odbyła się w dniach 9-11 maja 2018 r. w Cedzynie k. Kielc.


Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji był prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz. Pracownicy Instytutu są autorami lub współautorami 8 referatów.


Na Konferencji prezentowano podstawy naukowe działalności budowlanej, konieczne do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.


Program konferencji znajduje się w załączniku.