Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych

Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych", która odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział Warszawski oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. 
 

Więcej informacji pod adresem: http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/ii-miedzynarodowa-konferencja-pt-problemy-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych/