Konferencja Inauguracyjna Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

30 maja br. odbyła się Konferencja Inauguracyjna Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w  siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Gośćmi konferencji byli m.in.  przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytutu Badań Edukacyjnych. Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele organizacji budowlanych, związków pracodawców i związków zawodowych, uczelni i placówek naukowo-badawczych związanych z budownictwem, szkół zawodowych i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem pracy.

W Radzie reprezentowanych jest 21 podmiotów związanych z budownictwem, w tym Instytut Techniki Budowlanej.

Drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie odbyło się w czerwcu br. Informację nt. spotkania opublikowano w Ogólnopolskim Magazynie Społeczno-Zawodowym BUDOWLANI, nr 8, strona 3.