motyw pl

Konferencje / szkolenia w ITB

Organizatorikona sortowania Tytuł Miejsce Termin
Zakład Betonu Seminarium szkoleniowe "Kruszywa" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 18.04.2016 - 19.04.2016
Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie Seminarium szkoleniowe "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym - Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (CPR) i znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 01.04.2016
Zakład Betonu Kurs "Technologia i projektowanie betonu" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 21.03.2016 - 25.03.2016
Instytut Techniki Budowlanej Seminarium szkoleniowe "Wymagania normy ISO 9001:2015 z uwzględnieniem specyfiki organizacji sektora budowlanego" ITB, Filtrowa 1 10.03.2016
Zakład Betonu Kurs "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 22.02.2016 - 25.02.2016
Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie Seminarium szkoleniowe "Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (CPR) – wymagania dla producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych" ITB, Filtrowa 1 04.12.2015
Instytut Techniki Budowlanej Seminarium: "Probabilistyczna analiza głębokości przemarzania gruntu" oraz "Zasady projektowania konstrukcji żelbetowych turbin wiatrowych " ITB, Warszawa, Filtrowa 1 26.11.2015
Zakład Betonu Kurs "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 16.11.2015 - 19.11.2015
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB Seminarium szkoleniowe "Podłogi i elewacje z drewna" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 06.11.2015
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB Seminarium szkoleniowe "Stolarka okienna drewniana - wymagania w świetle aktualnych norm i przepisów" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 29.10.2015
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB Seminarium szkoleniowe "Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót" - ODWOŁANE ITB, Warszawa, Filtrowa 1 27.10.2015
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB Seminarium szkoleniowe "Drewno lite i klejone w budownictwie" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 25.09.2015
Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie Seminarium szkoleniowe "Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (CPR) – wymagania dla producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 19.06.2015
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB Seminarium szkoleniowe " Podłogi z drewna i materiałów drewnopochodnych" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 16.06.2015
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB Seminarium szkoleniowe "Odbiory elewacji w świetle obowiązujących norm i warunków technicznych" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 12.05.2015
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB Seminarium szkoleniowe "Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 11.05.2015
Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie Seminarium szkoleniowe "Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (CPR) – wymagania dla producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 22.04.2015
Zakład Betonu Seminarium szkoleniowe "Kruszywa" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 20.04.2015 - 21.04.2015
Zakład Materiałów Budowlanych Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków – rozwiązania tradycyjne i technologia „białej wanny” ITB, Warszawa, Filtrowa 1 16.04.2015 - 17.04.2015
Zakład Badań Ogniowych Kurs "Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych" - Cz. 2: Ocena i odbiór systemów ITB, Warszawa, Filtrowa 1 13.04.2015 - 15.04.2015
Zakład Betonu Kurs "Technologia i projektowanie betonu" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 23.03.2015 - 27.03.2015
Zakład Badań Ogniowych Kurs "Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych" - Cz. 1: Metody projektowania ITB, Warszawa, Filtrowa 1 16.03.2015 - 18.03.2015
Zakład Materiałów Budowlanych Seminarium szkoleniowe "Wymagania techniczno-użytkowe i identyfikacyjne wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji powłokowych, tzn. podpłytkowych w rozumieniu normy PN-EN 14891:2012 i grubowarstwowych - w rozumieniu normy PN-EN 15814+A1:2013-04" ITB, Warszawa, Ksawerów 21 02.03.2015 - 03.03.2015
Zakład Betonu Kurs "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 23.02.2015 - 26.02.2015
Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie Seminarium szkoleniowe "Wyroby budowlane - warunki znakowania CE lub B" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 03.02.2015
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB Drewno lite i klejone dla budownictwa ITB, Warszawa, Filtrowa 1 05.12.2014
ITB / Arcelor Mittal / CTICM (Francja) Seminarium bezpłatne "OCENA WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWYCH STALI KONSTRUKCYJNEJ W CYKLU ŻYCIA" Warszawa, Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a 28.11.2014
Zakład Certyfikacji Kurs pt. "Zakładowa kontrola produkcji betonu i wyrobów betonowych. Zasady oceny zgodności" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 26.11.2014 - 28.11.2014
Zakład Materiałów Budowlanych Seminarium szkoleniowe "Wymagania techniczno-użytkowe i identyfikacyjne wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji powłokowych, tzn. podpłytkowych w rozumieniu normy PN-EN 14891:2012 i grubowarstwowych - w rozumieniu normy PN-EN 15814+A1:2013-04" ITB, Warszawa, Filtrowa 1, Ksawerów 21 24.11.2014 - 25.11.2014
Zakład Betonu Kurs "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" ITB, Warszawa, Filtrowa 1 17.11.2014 - 20.11.2014


Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia