Nagroda za najlepszy plakat dla ITB podczas Konferencji Awarie budowlane 2017

Pracownicy Instytutu Techniki Budowlanej, dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB oraz mgr inż. Beata Parkasiewicz i mgr inż. Leszek Chomacki, otrzymali nagrodę za najlepszy plakat w sesji "Geotechniczne przyczyny awarii budowlanych" podczas XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej AWARIE BUDOWLANE 2017.
Projekt przedstawia wyniki pracy pt. "Rozbiórka środkowych segmentów długich ciągów zabudowy jako sposób profilaktyki na terenach górniczych".