Nowości w ofercie wydawniczej Instytutu

Ukazał się nowy zeszyt w serii Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej pt. Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnienia miejsc newralgicznych autorstwa B. Francke.

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru uszczelnień miejsc newralgicznych części podziemnych budynków i budowli, których płyta denna i ściany piwnic wykonane są z betonu o stopniu wodoszczelności co najmniej W8.

Warunki uzupełniono o zalecenia dotyczące sposobu odprowadzenia wody z powierzchni posadzki w części podziemnej budynku oraz klasyfikacji stosowanych przy projektowaniu betonu przewidzianego do montażu tych uszczelnień, bez zasad i metod oceny betonu warstw konstrukcyjnych

WTWiORB. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 12

ISBN 978-83-249-8479-4

s. 40, format B5

 

Instytut Techniki Budowlanej opublikował w 2017 r. znowelizowany po siedmiu latach zeszyt pt. Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym z serii Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych autorstwa A. Jurgi i K. Wienskowskiego. W nowelizacji uwzględniono obecny stan formalno-prawny. Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z instalowaniem bram garażowych segmentowych z napędem elektromechanicznym, nie dotyczą zaś tematyki odporności ogniowej i dymoszczelności.

W zeszycie omówiono: terminy i definicje, wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej, warunki doboru i instalowania bram garażowych, warunki użytkowania, konserwacji i napraw, kryteria odbioru robót instalacyjnych, a także zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy instalowaniu i użytkowaniu bram garażowych. Opracowanie zaopatrzono w wykaz przepisów krajowych, dyrektyw UE oraz Polskich Norm.

WTWiORB. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 9

ISBN 978-83-249-8480-0

s. 36, format B5