OFERTA SZKOLENIOWA ITB

Zapraszamy na szkolenia adresowane m.in. do producentów cementu, betonu i prefabrykatów betonowych, domieszek do betonu; laboratoriów budowlano-drogowych; przedsiębiorstw budownictwa inżynieryjnego; generalnych wykonawców.

TERMINARZ


SEMINARIUM SZKOLENIOWE "ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO WG PN-EN 206+A1:2016-12"          

7-8.11.2018

6-7.03.2019

 

Zakres tematyczny:

 • Warunki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz wymagania prawne w zakresie oznakowania CE i B
 • Norma PN-EN 206:
  - podstawowe definicje 
  - składniki
  - klasy ekspozycji
  - podstawowe parametry i klasyfikacje
  - współczynnik k
  - właściwości równoważne
 • Dowody dostawy betonu towarowego
 • Ocena zgodności
 • Karty kontrolne Shewharta
 • Laboratoria badawcze – podstawowe wymagania
 • Zakładowa Kontrola Produkcji – wymagania wg PN-EN 206
 • Certyfikacja betonu towarowego
 • Zasady przygotowania dokumentacji ZKP - ćwiczenia

KURS "LABORANT W LABORATORIUM BETONU I KRUSZYW"

19-22.11.2018

25-28.02.2019

8-11.04.2019

18-21.11.2019

 

Zakres tematyczny:

Beton, mieszanka betonowa, kruszywo, cement i domieszki

 •   normy związane
 •   podstawowe definicje
 •   charakterystyka,  wymagania,  właściwości

Podstawy funkcjonowania laboratorium w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji

 • sprawdzanie i wzorcowanie urządzeń
 • wykonywanie i dokumentowanie badań

  Ćwiczenia laboratoryjne

 • badania betonu (wytrzymałość na ściskanie)
 • badania mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza)
 • badania kruszyw (uziarnienie, kształt, pyły, opis petrograficzny, badanie odporności na rozdrabnianie)
 • badania cementów (czasy wiązania, wodożądność, wytrzymałość, konsystencja)
 • badania domieszek (wpływ na konsystencję, podstawowe właściwości fizykochemiczne)

KURS "TECHNOLOGIA I PROJEKTOWANIE BETONU"

18-22.03.2019

 

Zakres tematyczny:

 • klasyfikacja i właściwości cementów powszechnego użytku i cementów specjalnych
 • kruszywa: podział, klasyfikacja, właściwości
 • domieszki chemiczne
 • dodatki mineralne do betonu
 • beton: właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, trwałość betonu
 • betony samozagęszczalne i architektoniczne
 • projektowanie betonu
 • zasady produkcji i dostarczania betonu oraz metody kontroli
 • pielęgnacja betonu

Szkolenia odbywają się w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Szczegółowy program każdego szkolenia zostanie przesłany uczestnikom wraz z potwierdzeniem udziału.


Informacje organizacyjne znajdują się pod adresem: http://www.itb.pl/szkolenia.html