OFERTA SZKOLENIOWA

Instytut Techniki Budowlanej zaprasza na szkolenia organizowane w 2018 roku. Najbliższe terminy:

•  9-12.04.2018 – kurs LABORANT W LABORATORIUM BETONU I KRUSZYW
•  16.05.2018 – seminarium szkoleniowe ODBIORY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ USŁUGOWYCH WEDŁUG WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
•  17.05.2018 – seminarium szkoleniowe ODBIORY ELEWACJI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
•  23.05.2018 – seminarium szkoleniowe WYBRANE ZAGADNIENIA Z BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW - CZĘŚĆ I
•  24.05.2018 – seminarium szkoleniowe WYBRANE ZAGADNIENIA Z BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW - CZĘŚĆ II


Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń znajdują się w poniższych ofertach lub pod adresem: http://www.itb.pl/szkolenia.html


W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie i odesłanie odpowiedniej karty zgłoszenia uczestnictwa.