Drukuj stronę

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ

SEMINARIUM SZKOLENIOWE

"POWSZECHNE BŁĘDY W PROJEKTACH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I SPOSOBY ICH UNIKNIĘCIA"

Warszawa-ITB, 19 kwietnia 2007 r.

 

program

10.30 - 10.35 Otwarcie Dyrektor lub Zastępca Dyrektora ITB
10.35 - 10.50 Wprowadzenie w tematykę seminarium dr inż. Krzysztof KASPERKIEWICZ
10.50 - 11.30 Normy ochrony cieplnej budynków związane z projektowaniem i sprawdzaniem spełniania wymagań prof. dr hab. inż. Jerzy A. POGORZELSKI
11.30 - 12.00 Błędy w zakresie obudowy budynków w świetle doświadczeń z ekspertyz dr inż. Robert GERYŁO
12.00 - 12.15 Przerwa  
12.15 - 12.50 Demonstracja programów komputerowych wspomagających projektowanie (U_2006, EUROKOBRA i inne) dr inż. Robert GERYŁO
12.50 - 13.25 Dobór materiałów do izolacji cieplnej

prof. dr hab. inż. Jerzy A. POGORZELSKI

dr Katarzyna FIRKOWICZ-POGORZELSKA

13.25 - 13.55 Przerwa (lunch) dr inż. Krzysztof KASPERKIEWICZ
13.55 - 14.05 Oferta Zakładu Fizyki Cieplnej dotycząca wykonywania badań, obliczeń i konsultacji merytorycznej rozwiązań projektowych dr inż. Zbigniew OWCZAREK
14.05 - 14.45 Dyskusja  
14.45 - 15.30 Prezentacja stanowisk badawczych w Laboratorium Izolacji Termicznych* dr inż. Zbigniew OWCZAREK

Wykładowcami są specjaliści Zakładu Fizyki Cieplnej ITB.

Seminarium szkoleniowe odbędzie się w sali konferencyjnej na parterze w budynku "A" przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 400,- PLN i obejmuje: część dydaktyczną, materiały szkoleniowe, lunch oraz kawę i herbatę.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą lub faxem do 5 kwietnia 2007 r.Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej
Dział Współpracy z Gospodarką i Zagranicą
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (0-22) 57 96 279, fax (0-22) 57 96 479

 

OFERTA WYDAWNICZA ITB
dotycząca tematyki ochrony cieplnej

INSTRUKCJE

  • 383/2003 Stan istniejących budynków wielkopłytowych
  • 384/2003 Obniżanie zużycia energii na cele ogrzewcze
  • 389/2003 Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne
  • 402/2004 Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych
  • 418/2006 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  • Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
  • 422/2006 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Izolacje cieplne

DYREKTYWA NR 6

Oszczędność energii i ochrona cieplna

 

PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

  • Kwartalnik 1/2006

Krzysztof Kasperkiewicz
Metoda oceny wentylacji mieszkań w budynkach przed i po termomodernizacji

Zbigniew Owczarek, Robert Geryło
Ocena porównawcza wyników obliczeń i badań współczynnika przenikania ciepła okien

  • Kwartalnik 2/2006

Jerzy A. Pogorzelski
Uproszczone obliczanie strat ciepła z budynku przez grunt zgodne z PN-EN ISO 13370

  • Kwartalnik 3/2006

Andrzej Bobociński
Dyskusja czynników konwersji współczynnika przewodzenia ciepła z uwagi na zawartość wilgoci

Jerzy A. Pogorzelski, Katarzyna Firkowicz-Pogorzelska, Andrzej Bobociński
Izolacje cieplne stropodachów odwróconych

WARUNKI SPRZEDAŻY

Sprzedaż odręczną prowadzi księgarnia ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1
w godz. 8 30 - 15 30
Sprzedaż wysyłkową realizuje Dział Wydawniczy ITB
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (022) 56 64 208, fax (022) 56 64 282, e-mail: sprzedaz@itb.pl

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Laboratorium dysponuje urządzeniami, których zakup był współfinansowany z EFRR
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (*.doc)