Patronat ITB nad kampanią edukacyjną "DOBRY MONTAŹ"

Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Merytorycznym Kampanię Edukacyjną "DOBRY MONTAŻ" organizowaną przez  Związek Polskie Okna i Drzwi.

Więcej informacji pod adresem: http://dobrymontaz.com/.