Pierwsze Spotkanie Grupy Roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie Warszawa, ITB, dnia 3 lipca 2017 r.

3 lipca 2017 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji w ramach Projektu: Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie. Celem prac grupy jest opracowanie założeń do projektu rekomendowanych zasad standaryzacji i certyfikacji kwalifikacji (rynkowych) w budownictwie (w edukacji pozaformalnej). Kierownikiem Projektu w ITB i jednocześnie Liderem Grupy Roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji jest dr hab. inż. Jadwiga Fangrat (na zdjęciu).