motyw pl

Jak się ustrzec zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniu

WydrukujWyślij znajomenu

Każdego roku, w porze chłodnej, środki masowego przekazu donoszą o wypadkach śmiertelnego zatrucia czadem – tlenkiem węgla. Najczęściej dochodzi do nich w łazience wyposażonej w gazowy grzejnik wody przepływowej, popularnie zwany piecykiem gazowym albo kąpielowym, a także „junkersem”, od nazwiska wynalazcy i wytwórcy. Mówi się często o zatruciach „w sezonie grzewczym”, nie należy jednak tego traktować jako zagrożenia spowodowanego większym zużyciem paliw na ogrzewanie mieszkań. „Sezon grzewczy” to pora chłodna, w której mieszkańcy zamykają szczelnie okna i to jest główna przyczyna zatruć.

Spalanie gazu musi się odbywać w ciągłym dopływie powietrza i odpływie spalin: dopływie powietrza od okien, poprzez drzwi w mieszkaniu, zwłaszcza drzwi do pomieszczenia (łazienki), w którym jest zainstalowane urządzenie spalające gaz, i odpływie spalin przez przewód spalinowy aż do wylotu z komina. Ograniczenie możliwości przepływu w którymkolwiek z tych miejsc stwarza zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.  Nie będzie odpływu spalin jeżeli nie będzie dopływu powietrza z zewnątrz. Nie należy zapominać, że urządzenie spalające gaz spala tlen z mieszkania, niezbędny także dla ludzi. Te ubytki muszą być uzupełniane z zewnątrz.

Konieczność zapewnienia drożności komina jest dla użytkowników gazu oczywista, niestety najczęściej niska jest świadomość tego, że należy zapewnić dopływ powietrza przez okna.

Oszczędzanie energii jest bardzo ważne, jednakże kilkuminutowe przewietrzenie mieszkania przed kąpielą  (2 – 3 minuty) i uchylenie okna na czas kąpieli nie spowoduje wyziębienia mieszkania. Zaniechanie takiego postępowania można przypłacić życiem.

W załączeniu podano dwa teksty: „Wentylacja naturalna mieszkań z paleniskami gazowymi a śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla” oraz „Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz”. Na podstawie analiz wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej przedstawiono w nich przyczyny i skalę zatruć tlenkiem węgla oraz szczegółowo omówiono warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz. Dwa podstawowe warunki, jakimi są: zapewnienie dopływu powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania gazu oraz drożność komina, dotyczą oczywiście także innych palenisk, na paliwo stałe lub płynne.

Załączniki:Wielkość
Wentylacja naturalna mieszkań z paleniskami gazowymi a śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla (.pdf)161.35 KB
Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz (.pdf)80.45 KB


Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia