Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Krajewskiego

W dniu 21 grudnia 2016 r., na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Krajewskiego (ITB – Zakład Badań Ogniowych), pt. Kurtyny powietrzne jako przegrody budowlane w warunkach pożaru; promotor: dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, prof. SGSP; recenzenci: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL oraz dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP.

Nadanie mgr inż. Grzegorzowi Krajewskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa, nastąpi na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Naukowej ITB.

 


Komisja Doktorska

Prezentacja rozprawy przez doktoranta