Spotkanie ITB z delegacją Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim

Dnia 6 lipca br. przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej spotkali się z delegacją Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim pod przewodnictwem prof. Ulricha Sieberatha.