Szkolenie pt. „Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym - klasyfikacja akustyczna obiektów mieszkalnych”

Instytut Techniki Budowlanej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym - klasyfikacja akustyczna obiektów mieszkalnych”, które odbędzie się 4 grudnia 2018 r. w ITB w Warszawie, ul. Ksawerów 21, w godz. 11:00 – 14:00 (sala konferencyjna – bud. A).


Szkolenie organizowane w ramach projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt był realizowany w Instytucie Techniki Budowlanej w latach 2010–2014.


PROGRAM

1. Zjawiska akustyczne wpływające na jakość akustyczną budynku oraz przepisy dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych – dr inż. Elżbieta Nowicka, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

2. Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i metody ich kontroli – dr inż. Elżbieta Nowicka, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

3. Zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych – dr hab. inż. Jacek Nurzyński, prof. ITB, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 20 listopada 2018 r.

e-mail: e.kowalczyk@itb.pl; tel. (22) 579 61 32