motyw pl

Seminarium szkoleniowe "Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (CPR) – wymagania dla producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych"

WydrukujWyślij znajomenu

PROGRAM

09.55 – 10.00    Powitanie uczestników
10.00 – 11.00    Wyroby budowlane – warunki wprowadzania do obrotu w systemie europejskim i krajowym
11.00 – 11.30    Normy wyrobów zharmonizowane z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 (CPR)                      
11.30 – 11.45    Przerwa na kawę
11.45 – 12.15    Europejskie Oceny Techniczne i krajowe Aprobaty Techniczne
12.15 – 12.45    REACH i obowiązek deklarowania właściwości związanych z uwalnianiem
                           niebezpiecznych substancji z   wyrobów

12.45 – 13.30    Lunch
13.30 – 14.45    Obowiązki producenta i jednostki notyfikowanej w procesie oceny wyrobów budowlanych
                           na potrzeby oznakowania CE lub B

14.45 – 16.00    Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu - pytania i odpowiedzi (dyskusja moderowana)

Seminarium, odbędzie się 19 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1, w Warszawie.

Koszt uczestnictwa wynosi: 650,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA  Nr  77 1240 5918 1111 0000 4913 4568

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Upowszechniania Wiedzy
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: p.gutowski@itb.pl; e.kowalczyk@itb.pl

 

Załączniki:Wielkość
karta_zgloszenia_uczestnictwa.doc26.5 KB


Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia