Zapraszamy na seminarium: "1 stycznia 2017 r. - zmiany zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym i kierunki zmian na rynku europejskim"

Zapraszamy na seminarium  pt: "1 stycznia 2017 r. - zmiany zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym i kierunki zmian na rynku europejskim".


Seminarium odbędzie się 6 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1, w Warszawie.

Koszt uczestnictwa wynosi 650,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę i herbatę w czasie przerwy.


PROGRAM:

09.55 – 10.00 Powitanie uczestników

10.00 – 11.30 Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym - zasady deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 12.15 Europejskie Oceny Techniczne dla innowacyjnych wyrobów budowlanych w systemie europejskim

12.15 - 12.45 Krajowe Oceny Techniczne dla innowacyjnych wyrobów budowlanych w systemie krajowym

12.45 – 13.30 Ocena uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych - wymagania REACH i przepisów krajowych

13.30 – 14.15 Lunch

14.15 – 15.00 Zadania producentów i upoważnionych jednostek (notyfikowanych i/lub akredytowanych) w procesie oceny wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE i B

15.00 – 16.00 Dyskusja moderowana


Więcej szczegółów o seminarium znajdą Państwo pod linkiem: http://www.itb.pl/1-stycznia-2017-r-zmiany-zasad-wprowadzania-wyrobow-budowlanych-do-obrotu-na-rynku-krajowym-i-kierunki-zmian-na-rynku-europejskim1.html