10. spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji w formie zdalnej

W czwartek 28 maja 2020 r. odbyło się 10. spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, po raz pierwszy prowadzone w formie zdalnej.

ITB jako partner Projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie jest prekursorem w organizacji spotkania w formie zdalnej Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.


Spotkanie otworzył Dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło. Prowadzącą spotkanie była dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji, a prelegentkami:

  1. mgr inż. Elżbieta Skierska, Kierownik Wydziału Certyfikacji, Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego
  2. Mec. Sabrina Mana-Walasek/ p. Ryszard Tomczyk - reprezentujący: ZZ Wspólnotę Pracy Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych

Tematyka spotkania dotyczyła kwestii walidacji kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego (UTB) oraz problematyki i kompetencji zawodowych operatorów żurawi wieżowych, z punktu widzenia pracowników.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, członków i ekspertów grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.