Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB wybrany na członka zarządu Society of Fire Protection Engineers Europe (SFPE Europe)

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB (Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej) został wybrany na walnym zebraniu Society of Fire Protection Engineers Europe (SFPE Europe) w dniu 16 maja 2022 r. na członka zarządu stowarzyszenia na kadencję 2023-2024.

Serdecznie gratulujemy!