Dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak z nagrodą Ministra Rozwoju i Technologii za rok 2021

W dniu 7 czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace doktorskie oraz publikacje w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W tegorocznej 49 edycji konkursu wśród nagrodzonych znalazła się dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej za pracę pt. "Electric cables used in buildings – dependency of fire properties on constructional and material parameters". Promotor pracy: dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu.

Nagrody laureatom wręczał Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.

Serdecznie gratulujemy!

Laureatka Katarzyna Kaczorek-Chrobak z nagrodą Ministra w towarzystwie Dyrektora ITB Roberta Geryło oraz profesora Leonarda Runkiewicza

Na zdjęciu od lewej: dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło, laureatka konkursu dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak
oraz prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz


Na zdjęciu od lewej: promotor pracy dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu oraz laureatka konkursu dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak


Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii