togo projektu CEPLAFIB


Pokonsumpcyjne materiały do ponownego przetworzenia, zwane dalej materiałami CEPLAFIB, to nowa marka przetworzonych tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów domowych lub komercyjnych, wzmocnionych włóknami odzyskanymi z wyrzuconego starego papieru gazetowego.
W rezultacie badań prowadzonych w ramach projektu CEPLAFIB udało się opracować trzy nowe rodziny prototypów, które mają udowodnić swoją przydatność w branży motoryzacyjno-karawaningowej, przemysłowych opakowań ochronnych oraz w budownictwie. 


Instytut Techniki Budowlanej, partner projektu CEPLAFIB finansowanego z programu LIFE, prezentuje osiągnięcia projektu w załączonych komunikatach.