ZAKRES TEMATYCZNY

  • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych, oznakowanie CE, wzajemne uznawanie
  • Jak uzyskać Europejską Ocenę Techniczną
  • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
  • Jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną
  • Badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B
  • Certyfikacja wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

Wykłady prowadzą eksperci z Instytutu Techniki Budowlanej.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu (webinarium).

Zainteresowanych prosimy o wysłanie wiadomości na podany poniżej adres mailowy.

ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479

e-mail: szkolenia@itb.pl