Nowość wydawnicza ITB

Ukazało się nowe wydawnictwo ITB:


Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcjach na podstawie badań sklerometrycznych. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski.
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, ISBN 978-83-249-8260-8, s. 94, il., format B5.

W poradniku przedstawiono aktualne zasady oceny wytrzymałości betonu za pomocą nieniszczących metod sklerometrycznych według aktualnych norm stowarzyszonych z Eurokodami. Nawiązano w nim również do instrukcji ITB nr 210 z 1977 r., do dziś stosowanej w praktyce.
W kolejnych rozdziałach poradnika opisano:

 • przedmiot i zakres stosowania wraz z wykazem oznaczeń,
 • urządzenia służące do badań sklerometrycznych wraz z procedurą kalibracji stosowanych instrumentów,
 • szczegółowe zasady realizacji badań nieniszczących,
 • zasady wykonywania badań betonu w konstrukcji, w tym liczbę i wybór badanych miejsc, przygotowanie miejsc do przeprowadzania pomiarów oraz liczby odczytów,
 • zasady opracowywania wyników badań,
 • oceny jakości badanego betonu, w tym zasady ogólne, wyznaczanie (skalowanie) związków empirycznych i przybliżony ich dobór (krzywych regresji), a także ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie, przykłady określania związków empirycznych (krzywych regresji) i oceny jakości betonu,
 • wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji,
 • układ sprawozdania z badań,
 • przepisy BHP i dokumentację badania.

Do poradnika dołączono również załącznik zawierający przykładowe tablice do wyznaczania wskaźników wytrzymałości betonu na ściskanie w przypadku badań młotkiem Schmidta typu N.


Wydawnictwa ITB można zakupić:

 • Sklep internetowy,
 • Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243
 • Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl