Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Instytutem Techniki Budowlanej

Podczas spotkania w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej  a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w celu  realizacji wspólnych przedsięwzięć, badań lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym.

W imieniu rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego porozumienie podpisał ks. dr inż. Marek Muzyk, prodziekan ds. infrastruktury, zaś ze strony ITB dokument został podpisany przez dra inż. Roberta Geryło, Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.