XIV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji

Logotyp PARP Grupa PFR, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Budownictwo oraz Instytutu Techniki Budowlanej

 


XIV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji,prowadzone w formie zdalnej,

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa –  8 czerwca 2021 r.


8 czerwca 2021 r. odbyło się XIV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : Sektorowa Rada ds. Kompetencji w  Budownictwie, prowadzone w formie zdalnej.

Spotkanie otworzył dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności, członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Współpraca merytoryczna - prof. dr hab.inż. Leonard Runkiewicz  (Z-ca Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, prowadząca spotkanie  - dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Podczas posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:

  1. „Założenia walidacji zgodne z ZSK. Możliwości, jakie daje ustawa o ZSK w zakresie walidacji i certyfikacja kompetencji cudzoziemców spoza UE, zatrudnionych w budownictwie" -  Roksana Pierwieniecka - Główna ekspertka ds. walidacji,  Zespół ds. Systemu Kwalifikacji,  Instytut Badań Edukacyjnych
  2. „Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych. Kwestie certyfikowania i walidacji uczestników szkoleń” - Jacek Blachowski, Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
  3. „Zakres działań Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji w II kwartale 2021 r. Zamierzenia i perspektywy do końca 2021 r.”-  dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof. instytutu (Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji/  prof. dr hab. inż. Leonard  Runkiewicz (Z-ca Przewodniczacego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie)/ mgr inż. Małgorzata Głowacz (Animator Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji) 

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, członków i ekspertów Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.


Logoty[p Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga biało czerwona Rzeczpospolita Polska, flaga UE Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny