Zapraszamy na szkolenie "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)"

Zapraszamy na szkolenie "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)", które odbędzie się 8.06.2022 - Focus Filtrowa, ul. Armii Ludowej 26, Warszawa.


PROGRAM

09.55 – 10.00          Powitanie uczestników

10.00 – 11.00          Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych, oznakowanie CE, wzajemne uznawanie

11.00 – 11.30          Jak uzyskać Europejską Ocenę Techniczną

11.30 – 11.45          Przerwa na kawę

11.45 – 12.30          Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym

12.30 – 13.00          Jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną

13.00 – 14.00          Obiad

14.00 – 14.30          Badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

14.30 – 15.00          Certyfikacja wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

15.00 – 16.00          Dyskusja moderowana


Szczegóły dotyczące organizacji i programu szkolenia