50-lecie powstania Oddziału Instytutu Techniki Budowlanej na Śląsku

Miło nam poinformować, że 1 października 2018 r. minęła 50. rocznica powstania Oddziału Instytutu Techniki Budowlanej na Śląsku. Powołany został w Gliwicach jako placówka badawcza zajmująca się pracami naukowo-technicznymi z zakresu budownictwa na terenach górniczych.


W dniach 15-16 listopada 2018 r. w Siemianowicach Śląskich odbyła się III Konferencja naukowo-techniczna pt. „Obiekty budowlane na terenach górniczych”, organizowana  przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach przy współpracy merytorycznej ITB.


W programie konferencji znalazły się wystąpienia przedstawicieli Oddziału Śląskiego ITB:

  1. 50 lat problematyki budownictwa na terenach górniczych w ITB – Leszek Słowik
  2. Ogólne problemy lokalizacji posadowienia budynków na terenach narażonych na nieciągłe deformacje terenu – Marian Kawulok
  3. Ocena przydatności terenu do zabudowy z uwagi na możliwość występowania deformacji nieciągłej o charakterze liniowym – Leszek Słowik
  4. Ocena warunków posadowienia i konstrukcji budynku w obszarze pogórniczym zagrożonym wystąpieniem liniowej deformacji terenu – Leszek Chomacki
  5. Przykład niewłaściwej likwidacji zapadliska pod budynkiem mieszkalnym na terenie pogórniczym – Leszek Chomacki, Leszek Słowik
  6. Przyczyny stanu awaryjnego budynków zrealizowanych w zabudowie szeregowej – Leszek Chomacki, Beata Parkasiewicz

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: http://www.pzitb.katowice.pl/index.php/konferencje2/obiekty-budowlane-na-terenach-gorniczych/iii-konferencja-2018


Poniżej zamieszczamy program konferencji.