Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu członkiem Grupy Problemowej Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu, ekspert Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej został członkiem Grupy Problemowej Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Gratulujemy!