Zapraszamy na szkolenie "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)", które odbędzie się 15.09.2022 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Rektorska 4.


TEMATYKA SZKOLENIA

  • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE, wzajemne uznawanie
  • Jak uzyskać Europejską Ocenę Techniczną?
  • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
  • Jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną?
  • Badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B
  • Certyfikacja wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

Szczegóły dotyczące organizacji i programu szkolenia