63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB

Instytut Techniki Budowlanej był organizatorem 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbyła się w Krynicy, w dniach 17-22 września 2017 r. W konferencji wzięło udział ponad 250 osób, a wśród gości specjalnych byli: Anita Oleksiak - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Roman Sobczak – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Patronat Honorowy nad konferencją sprawowali: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polska Izba inżynierów Budownictwa.

Pierwsza część problemowa Konferencji pod tytułem „Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej” obejmowała następujące tematy:

 • obiekt budowlany – aspekty środowiskowe i społeczne
 • budynki i energia
 • konstrukcje budowlane
 • przegrody budowlane
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Druga część ogólna Konferencji pod tytułem „Problemy naukowe budownictwa” objęła tematykę:

 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • mechanika konstrukcji i materiałów
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • konstrukcje metalowe
 • konstrukcje betonowe
 • fizyka budowli
 • budownictwo hydrotechniczne
 • budownictwo ogólne
 • inżynieria komunikacyjna

Ponad 100 referatów wygłoszonych zostało podczas 22 sesji konferencyjnych oraz ponad 30  referatów w 8 sesjach części problemowej tegorocznej edycji konferencji.

www.krynica2017.itb.pl

 

Pełna relacja z konferencji już wkrótce...