64. Konferencja Naukowa KRYNICA 2018

W dniach 16-20 września 2018 r. w Krynicy Zdroju odbyła się 64. Konferencja Naukowa KRYNICA 2018. Część problemowa: "Inżynieria kolejowa - szanse i wyzwania".

Organizatorami tegorocznej konferencji byli:

  • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
  • Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
    przy współudziale Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

W pracach Komitetu Naukowego z ramienia ITB uczestniczyli prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki oraz prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz.


Pracownicy Instytutu opracowali następujące referaty:

1. PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE NASYPÓW KOLEJOWYCH – POTRZEBY I WYZWANIA - Witold Bogusz

2. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ CZ. 1: PASYWNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ - Paweł Sulik

3. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ CZ. 2: AKTYWNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ - Wojciech Węgrzyński

4. CZY WENTYLACJA POŻAROWA MOŻE STAĆ SIĘ INTELIGENTNA? - Wojciech Węgrzyński

5. NUMERYCZNA ANALIZA OSIADANIA WIEŻOWCA Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH MODELI KONSTYTUTYWNYCH GRUNTÓW - Leszek Chomacki

6. WIELOFUNKCYJNOŚĆ POWŁOK POLIMEROWO-CEMENTOWYCH - Barbara Francke, Ewa Sudoł, Damian Wojnowski

7. DOJRZEWANIE ZAPRAW PCC W OBNIŻONEJ TEMPERATURZE - Damian Wojnowski, Barbara Francke

8. MODEL ANALITYCZNY DO OKREŚLANIA WPŁYWU PODATNOŚCI DŹWIGARA NA NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PŁYT KANAŁOWYCH - Mateusz Surma (PK), Wit Derkowski (PK), Andrzej Cholewicki


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: http://www.krynica2018.pk.edu.pl/index.php/pl/


Poniżej zamieszczamy Program Konferencji