Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Poznańską a Instytutem Techniki Budowlanej

W dniu 31 maja 2022 roku, podczas targów ITM Industry Europe 2022, Instytut Techniki Budowlanej podpisał porozumienie z Politechniką Poznańską.

Celem wspólnych działań będzie rozwijanie, propagowanie nauki i edukacji, wyznaczanie działań w kierunku nowoczesnych technologii w budownictwie, tworzenie wspólnych publikacji naukowych oraz budowanie zespołów badawczych.

W imieniu rektora Politechniki Poznańskiej, porozumienie zostało podpisane przez prof. Michała Wieczorowskiego, prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, zaś ze strony ITB dokument podpisał dr inż. Robert Geryło - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej.