Pierwsze spotkanie plenarne projektu EPBD CA6


W dniach 19 - 20 kwietnia 2023 r. w Rzymie odbyło się pierwsze spotkanie plenarne EPBD CA6 oraz równoległe sesje tematyczne, dotyczące następujących obszarów: renowacja i dekarbonizacja budynków, modernizacja i integracja technicznych systemów wyposażenia budynków, finansowanie działań termo-modernizacyjnych.


W kwietniu 2023 r. Instytut Techniki Budowlanej rozpoczął działania w ramach nowego projektu „Szóste wspólne działanie wspierające państwa członkowskie i stowarzyszone we wdrożeniu Dyrektywy 2018/844/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków” /  6th Concerted Action supporting Member States and participating countries in implementing the Energy Performance of Buildings Directive – Akronim LIFE21-CET-CA-CAEPBD6.
Umowę grantową podpisano 21 listopada.2022 r. Projekt będzie finansowany ze środków Programu Ramowego LIFE i potrwa do 31 października 2027 r.
W skład konsorcjum wchodzą instytucje z 27 krajów członkowskich, w tym Lider: ENERGISTYRELSEN (DEA), Dania.
Osobą odpowiedzialną za realizację projektu w ITB jest Koordynator po stronie polskiej dr inż. Dobrosława Kaczorek, Zakład  Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska.
Ogólnym celem wspólnego działania EPBD jest wspieranie wymiany informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi i innymi krajami stowarzyszonymi (Norwegią) w odniesieniu do wdrażania prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, a w szczególności w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia dyrektywy EPBD (DYREKTYWA 2018/844/UE) oraz trwającego przeglądu tej dyrektywy.


Strona projektu


o-funded by the European Union

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.