Porozumienie z brytyjską jednostką BBA (British Board of Agrément)

W ramach zawartego porozumienia producenci posiadający europejskie certyfikaty wydane przez ITB będą mogli ubiegać się o certyfikaty zakładowej kontroli produkcji BBA, pozwalające na znakowanie wyrobów oznakowaniem UKCA.

Powyższa umowa przewiduje możliwość wykorzystania przez BBA raportów z inspekcji przeprowadzonych przez Zakład Certyfikacji ITB w celu uzyskania oznakowania UKCA.

Oznakowanie UKCA (UK Conformity Assessed) będzie wymagane od 1 stycznia 2022 r. w celu wprowadzenia wyrobów - które wcześniej wymagały oznakowania CE - na rynek Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii).

Umowa dotyczy ograniczonej grupy wyrobów. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Certyfikacji ITB.


As part of the concluded agreement, manufacturers with European certificates issued by ITB will be able to apply for BBA certification of factory production control, allowing for the application to mark products with the UKCA Marking.

The above agreement provides inspection reports carried out by the ITB Certification Department to be used by the BBA for UKCA conformity.

From 1st January 2022, UKCA (UK Conformity Assessed) marking will be required in order to introduce products - that previously required CE marking - to the market in Great Britain (England, Scotland and Wales).

The agreement concerns a limited group of products. For more information, please contact the ITB Certification Department.