Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora PL Profesorowi Leonardowi Runkiewiczowi

W dniu 14 maja br. podczas transmisji online z obchodów Święta Politechniki Lubelskiej, został nadany tytuł doktora honoris causa PL prof. Jerzemu Merkiszowi oraz tytuły Honorowego Profesora PL  prof.  Leonardowi Runkiewiczowi oraz prof. Waldemarowi Wójcikowi.

Uroczystość można było śledzić na fanpejdżu Politechniki Lubelskiej na Facebooku oraz na stronie Politechniki Lubelskiej.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi Leonardowi Runkiewiczowi oraz wszystkim uhonorowanym!