Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH - Państwowym Instytutem Badawczym a Instytutem Techniki Budowlanej

Z dniem 27 czerwca 2022 roku Instytut Techniki Budowlanej podpisał porozumienie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH - Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem porozumienia jest dwustronna deklaracja współpracy w zakresie krajowego systemu oceny materiałów/produktów stosowanych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, wynikającą z wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. (Art. 11, ust. 8). 

Porozumienie zostało podpisane przez dr hab. n. o zdr. Grzegorza Juszczyka -Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego oraz dra inż. Roberta Geryło - Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.