Spotkanie Kierownictwa Centrum Łukasiewicz z załogą ITB

14 kwietnia odbyło się spotkanie Kierownictwa Centrum Łukasiewicz z pracownikami Instytutu. Pan Piotr Dardziński, Prezes Centrum Łukasiewicz zaprezentował możliwości Sieci Badawczej Łukasiewicz. 


Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku jako odpowiedź na potrzebę wsparcia administracji publicznej wysoko specjalistyczną wiedzą, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii.
Sieć łączy potencjał 32 instytutów tworząc trzecią co do wielkości sieć badawczą w Europie. To unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym, wspierający rozwój polskich firm i tworzenie technologii zmieniających rzeczywistość.