XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 28.06-1.07, Wisła

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 28.06-1.07, Wisła.

Warsztaty są organizowane przez: Oddział PZiTB w Bielsku-Białej, Oddział PZiTB w Gliwicach, Oddział PZiTB w Katowicach, Oddział PZiTB w Krakowie.

Honorowy patronat nad konferencją objął: Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Przewodnicząca Komisji Budownictwa PAN Oddział w Krakowie prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Warsztaty będą się skupiać na praktycznych zagadnieniach z dziedziny geotechniki. Wydarzenie zamyka czteroletni cykl szkoleniowy pod wspólnym tytułem: „INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE”. Wiodącym tematem wykładów jest geotechnika w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w budownictwie kubaturowym i szeroko pojętej inżynierii lądowej. Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji są obecnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego i inżynieryjnego, producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych firm oraz przedsiębiorstw wykonawczych. Prezentowana w trakcie Warsztatów problematyka wykładów w pełni odpowiada kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie stałego i cyklicznego dokształcania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://wppk.pzitb.org.pl/