Akredytacja na zgodność z wymaganiami nowej normy PN EN ISO/IEC 17025:2018 dla ITB

Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej otrzymał akredytację potwierdzającą kompetencje zgodne z nowymi wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2018 dotyczącej laboratoriów.

Norma stanowi międzynarodowe odniesienie dla laboratoriów wykonujących badania i wzorcowania na całym świecie. Wykazuje, iż są one kompetentne pod względem technicznym, a wyniki ich badań są prawidłowe i wiarygodne.