Aktualności

decyzje_ke.jpg

2 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE L311.
DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2022/2357 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/451 w odniesieniu do normy zharmonizowanej dotyczącej punktowych elementów odblaskowych.

Więcej >
Decyzja Komisji (UE) w sprawie odniesień do norm zharmonizowanych
pióro na tle flagi Unii Europejskiej

W dniu 12 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE  L 235 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1517 z dnia 9 września 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących izolacji wykonanej z granulowanego korka ekspandowanego w postaci niezwiązanej lub wymieszanego z innymi składnikami lub z granulowanego korka naturalnego w postaci niezwiązanej i gumy oraz innych wyrobów budowlanych.

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1517
zdjęcie otwartych publikacji

Program prac CEN i CENELEC na 2022 r.
Raport o stanie prac CEN i CENELEC w 2022 r. nad normami w obszarze budownictwa (str. 9-16).
 

Więcej >
Raport o stanie prac CEN i CENELEC w 2022 r. nad normami w obszarze budownictwa
fragment klawiatury z klawiszem Enter w kolorze flagi Unii Europejskiej

W dniu 11 października 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE  L 359 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1789 z dnia 8 października 2021 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących elastycznych przewodów do tryskaczy ze złączkami i innych wyrobów budowlanych

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1789
grafika z otwartą książką na tle flagi Unii Europejskiej

W dniu 19 lipca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 256 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1183 z dnia 16 lipca 2021 r.  zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych.

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1183
grafika z otwartą książką na tle flagi Unii Europejskiej

W dniu 29 października 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 357 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1574 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów hydroizolacyjnych, złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS), urządzeń dylatacyjnych do mostów drogowych, zestawów do wykonywania budynków o konstrukcji z drewna, wyrobów zmniejszających palność i innych wyrobów budowlanych.

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1574
Maszty z flagami Unii Europejskiej na tle budynków

W dniu 3 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE L211 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/962 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych.

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/962
zdjęcie z dłonia opartą o poręcz schodów

W dniu 24 października 2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 270 została opublikowana Decyzja delegowana Komisji (UE) 2019/1764 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję.

Więcej >
DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/1764 z dnia 14 marca 2019 r.