Aktualności

Dr inż. Sebastian Wall wybrany ponownie Przewodniczącym EOTA

gold_(425×285_px)-2.png

W dniu 24 listopada 2022 r. dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności ITB został ponownie wybrany Przewodniczącym Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >

Nowości Wydawnicze ITB

nowosci_wydawnicze10.png

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Konstrukcje drewniane. A. Policińska-Serwa. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4; Konstrukcje betonowe i żelbetowe. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5; Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej. R. Lenartowicz. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2.

Więcej >

Dr hab inż. Michał Piasecki, prof. ITB uhonorowany TRENDEREM 2022

word-press.jpg

Podczas V edycji Kongresu Trendy Energetyczne i I edycji Kongresu Trendy Budowlane przyznano tytuły TRENDERÓW, czyli nagród wręczanych osobom, które posiadają wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie oraz dostrzegają potrzeby globalnych zmian w kontekście zrównoważonego rozwoju. Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem konferencję Trendy Budowlane 2022, która odbywała się w formie hybrydowej w dniach 15-16 listopada 2022 r.

Więcej >

Instytut wyróżniony statuetką z okazji 30-lecia RGIB

3.png

W dniach 17-18 października 2022 r. w Kajetanach k.Warszawy odbył się IV Kongres ZDROWIE POLAKÓW. W pierwszym dniu obrad, w części poświęconej wyróżnieniu osobistości i instytutów naukowo-badawczych, pamiątkową statuetkę dla Instytutu odebrał prof. dr hab. inż. dr h.c. Lech Czarnecki.

Wyróżnienie z okazji 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych dla ITB związane jest z jego działalnością naukową, edukacyjną i organizacyjną.

Więcej >