Aktualności

11. spotkanie wspólne dla dwóch grup roboczych w ramach Projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
16 września 2020 r. , w Oddziale Mazowieckim ITB w Pionkach, w Laboratorium Badań Ogniowych odbyło się jedenaste spotkanie - wspólne dla: Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, zaplanowane w ramach Projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.
Było to już drugie spotkanie w formie wizyty studyjnej (pierwsze tego typu odbyło się 24 czerwca 2019 r. w Laboratorium Elementów Budowlanych ITB w Warszawie, ul. Ksawerów 21).
więcej >
Habilitacja Wojciecha Węgrzyńskiego
Z dumą informujemy, że Wojciech Węgrzyński, ekspert Zakładu Badań Ogniowych ITB uzyskał stopień doktora habilitowanego Politechniki Łódzkiej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Autor zdjęcia: Paweł Suder
więcej >
XXIII edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”
Ruszyła XXIII edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.
Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.
więcej >
Projekt "Nauka bez Barier"
Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu "Nauka bez Barier" realizowanego przez Fundację Neuron+ pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem projektu jest wspieranie dostępności nauki i szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnością.
więcej >
Formy do badania betonu CEPLAFIB
Instytut Techniki Budowlanej, partner projektu CEPLAFIB finansowanego z programu LIFE, zakończył badania nad możliwością wykorzystania materiału kompozytowego do wytwarzania form do badania betonu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12390-1.
więcej >
Nagroda SFPE "5 Under 35" dla dra inż. Wojciecha Węgrzyńskiego
Dr inż. Wojciech Węgrzyński, ekspert Zakładu Badań Ogniowych ITB został wyróżniony nagrodą stowarzyszenia Society of Fire Protection Engineers (SFPE) "5 Under 35" przyznawanej młodym liderom w bezpieczeństwie pożarowym.
Serdecznie gratulujemy!

więcej >
ITB partnerem merytorycznym kampanii "Dom z klimatem"
Instytut Techniki Budowlanej został partnerem merytorycznym planowanej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. Dom z klimatem na mocy podpisanego porozumienia o współpracy w ramach inicjatywy Ministerstwa Klimatu.
Działania będą miały na celu promowanie budownictwa ekologicznego, w tym budownictwa drewnianego.
więcej >
Nagroda dla przedstawicieli ITB w konkursie autorskim "Inżynierii i Budownictwa"
Kolegium Redakcyjne "Inżynierii i Budownictwa" rozstrzygnęło konkurs autorski i przyznało nagrodę pracownikom Instytutu Techniki Budowlanej za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach budowlanych w kraju. Laureatami zostali: dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB; dr inż. Kazimierz Konieczny; dr inż. Leszek Słowik.
więcej >
Nowości wydawnicze ITB
Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
"Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe. Podstawy diagnostyki" - seria: Prace Naukowe. Monografie
"Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień. Instrukcja" - seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
"Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi" - seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
więcej >
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Dudziaka - w trybie zdalnym
W dniu 15 czerwca 2020 r. odbyła się - w trybie zdalnym - publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Dudziaka pod tytułem „Nieliniowa analiza żelbetowych konstrukcji powłokowych metodą elementów skończonych uwzględniająca usztywnienie zbrojenia przy rozciąganiu”.
więcej >