Aktualności

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu członkiem Grupy Problemowej Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu, ekspert Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej został członkiem Grupy Problemowej Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
więcej >
Nowości wydawnicze ITB
Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych. E. Sudoł, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. P. Więch, S. Zakrzewski, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
więcej >
Patronat ITB nad konferencją Infrastruktura Polska i Budownictwo
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem XII edycji konferencji "Infrastruktura Polska i Budownictwo", która odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 roku.
więcej >
Recykling pokonsumenckich tworzyw sztucznych i papieru gazetowego - od odpadów domowych po wysokiej jakości produkty przemysłowe
Pokonsumpcyjne materiały do ponownego przetworzenia, zwane dalej materiałami CEPLAFIB, to nowa marka przetworzonych tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów domowych lub komercyjnych, wzmocnionych włóknami odzyskanymi z wyrzuconego starego papieru gazetowego.
W rezultacie badań prowadzonych w ramach projektu CEPLAFIB udało się opracować trzy nowe rodziny prototypów, które mają udowodnić swoją przydatność w branży motoryzacyjno-karawaningowej, przemysłowych opakowań ochronnych oraz w budownictwie.
Instytut Techniki Budowlanej, partner projektu CEPLAFIB finansowanego z programu LIFE, prezentuje osiągnięcia projektu w załączonych komunikatach.
więcej >
XIV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
8 czerwca 2021 r. odbyło się XIV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, prowadzone w formie zdalnej.
Spotkanie otworzył dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności, członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji. Współpraca merytoryczna - prof. dr hab.inż. Leonard Runkiewicz (Z-ca Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, prowadząca spotkanie - dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.
więcej >
ITB patronem honorowym IX Kongresu Infrastruktury Polskiej
Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem honorowym IX Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbył się w formule hybrydowej w dniu 16 czerwca 2021 r.
więcej >
ITB patronem XI Kongresu Stolarki Polskiej
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem XI Kongresu Stolarki Polskiej, który odbył się w formie webinarium w dniu 15 czerwca 2021 roku.
Kongres był transmitowany online m.in. na kanale YouTube Związku Polskie Okna i Drzwi (POiD).
więcej >
Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora PL Profesorowi Leonardowi Runkiewiczowi
W dniu 14 maja br. podczas transmisji online z obchodów Święta Politechniki Lubelskiej, został nadany tytuł doktora honoris causa PL prof. Jerzemu Merkiszowi oraz tytuły Honorowego Profesora PL prof. Leonardowi Runkiewiczowi oraz prof. Waldemarowi Wójcikowi.
więcej >
Porozumienie z brytyjską jednostką BBA (British Board of Agrément)
W ramach zawartego porozumienia producenci posiadający europejskie certyfikaty wydane przez ITB będą mogli ubiegać się o certyfikaty zakładowej kontroli produkcji BBA, pozwalające na znakowanie wyrobów oznakowaniem UKCA / UKNI.
Powyższa umowa przewiduje możliwość wykorzystania przez BBA raportów z inspekcji przeprowadzonych przez Zakład Certyfikacji ITB w celu uzyskania oznakowania UKCA.
Oznakowanie UKCA (UK Conformity Assessed) będzie wymagane od 1 stycznia 2022 r. w celu wprowadzenia wyrobów - które wcześniej wymagały oznakowania CE - na rynek Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii).
Umowa dotyczy ograniczonej grupy wyrobów. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Certyfikacji ITB.
więcej >
Monografia dr. hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego, prof. instytutu w otwartym dostępie
W Wydawnictwach Instytutu Techniki Budowlanej ukazała się w otwartym dostępie (Open Access) monografia dr. hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego, prof. instytutu pt. Wpływ układu przegród w budynku na przepływ dymu w warunkach pożaru.

Pozycja dostępna jest na stronie Biblioteki ITB w Bazie Wydawnictw ITB.
więcej >