Aktualności

10. spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji w formie zdalnej
W czwartek 28 maja 2020 r. odbyło się 10. spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, po raz pierwszy prowadzone w formie zdalnej.

ITB jako partner Projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie jest prekursorem (pionierem) w organizacji spotkania w formie zdalnej Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.
więcej >
Współpraca pomiędzy Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej
W dniu 28 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Energetyki - Instytutem Badawczym a Instytutem Techniki Budowlanej. Instytut Energetyki jest jedną z największych polskich jednostek badawczych prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Jest nowoczesnym centrum badawczo-wdrożeniowym podległym Ministerstwu Klimatu.
więcej >
Pierwsze webinarium ITB za nami!
W piątek 22 maja br. w ramach Akademii ITB odbyło się pierwsze webinarium na temat wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym.
więcej >
Nagroda "2020 Jack Watts Award for Outstanding Reviewer" dla dr. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego
Dr inż. Wojciech Węgrzyński otrzymał nagrodę "2020 Jack Watts Award for Outstanding Reviewer" za wyróżniającą się działalność recenzenta w jednym z wiodących czasopism Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - Fire Technology. Nagrodę otrzymuje corocznie pięciu recenzentów z grona ponad 350-ciu. Nagroda stanowi uznanie jakości, poziomu merytorycznego, liczby i terminowości recenzji w procesie peer review.
więcej >
Statuetka MTP z okazji Jubileuszu ITB
Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA '20 Instytut Techniki Budowlanej został uhonorowany okolicznościową statuetką z okazji przypadającego w 2020 roku jubileuszu 75-lecia działalności ITB.
Serdecznie dziękujemy za życzenia!
więcej >
Wyróżnienia Buildera dla Instytutu Techniki Budowlanej
Builder po raz 17 wyróżnił firmy i ludzi działających na rzecz branży budowlanej, kreujących nowe podejście do relacji na rynku poprzez wsparcie go specjalistyczna wiedzą, usługami i nowymi technologiami.
Dyrektor Instytutu dr inż. Robert Geryło został wyróżniony tytułem „Osobowość Branży 2019 w kategorii Nauka”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder” szefom firm za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.
„Laury Buildera 2019” zostały przyznane Instytutowi Techniki Budowlanej za wieloletnią działalność naukową , badawczą i ekspercką na rzecz rozwoju budownictwa w Polsce, a dr inż. Jarosław Szulc z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB otrzymał „Laury Buildera 2019” za wyróżniającą się działalność naukową i ekspercką na rzecz rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce.
więcej >
ITB na Targach Budma 2020
W dniach 4-7 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2020, podczas których Instytut Techniki Budowlanej zaprezentował na stoisku swoją ofertę.
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i za zainteresowanie ofertą Instytutu.
Zapraszamy do współpracy.
więcej >
ITB patronem MONTERIADY 2020
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Merytorycznym 5. edycji pokazu "MONTERIADA 2020", który odbył się w dniach 4-7 lutego 2020 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu.
Organizatorem wydarzenia był Związek Polskie Okna i Drzwi.
więcej >
I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyła się w Warszawie I KONFERENCJA SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE.
więcej >
Warsztaty dla pracowników naukowych
Instytut Techniki Budowlanej zorganizował warsztaty dla pracowników naukowych pt. „Jak skutecznie przygotować i opublikować artykuł naukowy w czasopiśmie o wysokiej punktacji?”.
Warsztaty poprowadził prof. Mirosław Skibniewski z wydziału Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Maryland, USA. Profesor M. Skibniewski jest Redaktorem Naczelnym pisma Automation in Construction wydawanego przez wydawnictwo Elsevier.
więcej >