Aktualności

ITB patronem targów WARSAW BUILD
W dniach 3-6 października 2019 r. odbyła się w nadarzyńskim Ptak Warsaw Expo pod Warszawą pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Budowlanych i Materiałów Wykończeniowych Warsaw Build.

Podczas spotkania dr inż. Sebastiana Walla wygłosił prezentację nt. „Ocena innowacyjnych wyrobów budowlanych”.
więcej >
Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej i Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
W dniu 11 września 2019 r. w siedzibie ITB odbyło się spotkanie Kierownictwa Instytutu Techniki Budowlanej i Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), w wyniku którego zawarto porozumienie o współpracy (MoU).

Celem porozumienia jest zacieśnienie dotychczasowej współpracy dotyczącej oceny wyrobów budowlanych w Polsce i Republice Federalnej Niemiec.

więcej >
ITB Patronem Honorowym III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych"
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Honorowym III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych", która odbyła się w dn. 19-20 września 2019 r. w Warszawie. Organizatorem Konferencji był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
więcej >
65. Konferencja Naukowa KRYNICA 2019
W dniach 15-20 września 2019 r. w Krynicy Zdroju odbyła się 65. Konferencja Naukowa KRYNICA 2019. Część problemowa: "Cyfryzacja w budownictwie i architekturze".
Organizatorami tegorocznej konferencji byli: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
więcej >
Nowe publikacje ITB
Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
- "Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych. Poradnik" - Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
- "Pokrycia dachowe" - Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- "Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków" - Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
więcej >
ITB Patronem Merytorycznym IV Międzynarodowego Forum Stolarki
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Merytorycznym IV Międzynarodowego Forum Stolarki, które odbyło się w dniach 3-4 września 2019 r. w Hotelu Panorama w Mszczonowie.
więcej >
Kategoria A dla Instytutu Techniki Budowlanej
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).
Instytut Techniki Budowlanej uzyskał zatwierdzenie do przyznania kategorii naukowej A.
więcej >