Aktualności

ITB Patronem Honorowym Konferencji MIŚ
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Honorowym II Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi dla Inżynierii Środowiska, która odbyła się w dn. 17-18 maja br. na Politechnice Warszawskiej.
Organizatorem wydarzenia był Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

więcej >
Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży?
W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyła się XXXII Konferencja Techniczna pt. "Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży?". Instytut Techniki Budowlanej przygotował wykłady poświęcone następującym tematom:
- Aspekty wytrzymałości ścian działowych,
- Wytyczne do projektowania całoszklanych ścian działowych,
- Izolacyjność akustyczna przeszklonych ścian działowych.
więcej >
Złoty Top Builder dla prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza
Redakcja miesięcznika Builder oraz Rada Naukowa Buildera uhonorowała Pana prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza za osiągnięcia naukowe w zakresie badań konstrukcji budowlanych i propagowanie idei budownictwa innowacyjnego i zrównoważonego statuetką Złotego Top Buildera.
więcej >
Nowości wydawnicze ITB
Ukazały się następujące nowe publikacje:
- Stanisław Zakrzewski, Przemysław Więch "Zbrojenie konstrukcji żelbetowych".
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 6,
- Radosław Lenartowicz "Linie kablowe niskiego i średniego napięcia".
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część D, zeszyt 4.
więcej >
Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITB
Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITB odbyło się w dniu 8 lutego 2018 roku w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
więcej >
Kategoria A dla Instytutu Techniki Budowlanej
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).
Instytut Techniki Budowlanej uzyskał zatwierdzenie do przyznania kategorii naukowej A.
więcej >